Wycena Nieruchomości

W jakim celu sporządza się wycenę ?

Wycena nieruchomości niezbędna jest do ustalenia wartości nieruchomości, ale nie tylko. Wycenę
nieruchomości sporządza się dla różnych instytucji w takich celach jak:

 • kredytowe (zabezpieczenie wierzytelności)
 • ubezpieczeniowe
 • podatkowe (np. podatek od nieruchomości)
 • księgowe (np. amortyzacja, sprawozdanie finansowe)
 • informacyjne (np. kupno/sprzedaż, rozliczenia majątkowe)

Dokumenty

Aby rzeczoznawca mógł sporządzić wycenę, musi otrzymać od klienta niezbędne dokumenty. W zależności od rodzaju nieruchomości będą to różne dokumenty. Poniżej zostały wymienione dokumenty potrzebne rzeczoznawcy do przygotowania konkretnego rodzaju wyceny.

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa

 • numer księgi wieczystej dla lokalu oraz dla części wspólnej nieruchomości/gruntu,
 • wypis z rejestru lokali.

 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej – jeżeli jest założona.
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dane powierzchniowo-kubaturowe,
 • umowa z developerem,
 • kosztorys prac wykończeniowych.
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym,
 • dostęp do drogi publicznej.
 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • określenie powierzchni użytkowej
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę,
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku,
 • kosztorys prac budowlanych.